Day: February 1, 2019

عروض المسرح الكبير فى يومه العاشر من المعرض

الساعة: 1– 3 فرقة اآلالت الشعبية الساعة: 3– 5 فرقة المنيا للفنون الشعبية الهيئة العامة لقصور الثقافة الساعة: 5– 7 محمود ياسين التهامي الساعة: 7– 8 فرقة الخان